071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinia dr Haliny Gładyszewej

Dr nauk medycznych – Halina Gładyszewa – Instytut Medyczny w Moskwie

 

Moje zdanie na temat Reinkarnacji hipnotycznej:

 

Kilkakrotnie byłam obserwatorem pokazów hipnozy estradowej zbiorowej uzdrawiającej w Rosji w Moskwie i Sant Petersburgu prowadzonych przez dr Andrzeja Kaczorowskiego. Jestem pod wrażeniem, to zjawisko zafascynowało mnie jako lekarza medycyny do głębi. Nie ma lepszego hipnotyzera w świecie, to co widziałam pozostanie do końca życia we mnie, ale i zmienia moje podejście do życia. Dr Andrzej Kaczorowski zaprezentował publicznie reinkarnację w hipnozie. Nigdy nie uwierzyłabym gdybym sama nie widziała. Poddałam się również hipnozie – to było wspaniałe. Puchar i Dyplom, które w Moskwie i Sant Petersburgu otrzymał Pan Andrzej są małe w stosunku do jego wielkich umiejętności.

Moja wiedza na temat reinkarnacji jest niewielka.

 

O Reinkarnacji mówiono już od dawna i sama wiara w reinkarnację jest obecnie bardzo popularna.

- Reinkarnacja traktowana jest jako kolejna szansa dana człowiekowi. W zachodniej świadomości wiara w reinkarnację dostosowana jest bardzo do zachodniej mentalności. Newage - ową ideę reinkarnacji, w przeciwieństwie do wschodniej, cechuje specyficzny optymizm.

- Przede wszystkim pozwala ona spojrzeć na to nieudane często życie z nadzieją, że w przyszłym wcieleniu będzie lepiej. Poza tym wcielenia dokonują się tylko w postaciach ludzkich. Nie powraca się do wcieleń niższych, bo reinkarnacja jest pozytywnym sposobem autorelizacji.

- Doktor Andrzej Kaczorowski znany hipnotyzer, bardzo dobrze seanse hipnozy reinkarnacyjnej docierając do istotnych rzeczy.

- Ja sama byłam poddana takiemu seansowi i byłam przekonana, że poprzednie wcielenia (a to było naturalnie silne) jakby pociąga mnie (nieświadomie - intuicyjnie poprzez przykład swojego życia (tego wszystkiego najlepszego, co było z nimi) sterować mnie swoje życie, dostosowując do warunków naszej obecnej cywilizacji.

- Siła moich poprzednich wcieleń jest na tyle mocna, że naprawdę pomaga mi nawet nieświadomie podejmować poważne decyzje w moim życiu.

- Zawsze zastanawiałam się, dlaczego chcę być blisko morza, dlaczego chcę pomagać ludziom i zmieniać ten świat na lepszy i nie tylko w młodym wieku.

- Reinkarnacja w hipnozie dała odpowiedź na to pytanie.

- Zmarłem z kamienia, w roślinę zamieniony, zmarłem z rośliny, wziąłem kształt - zwierzęcia, umarło zwierzę, narodził się człowiek.

Czyżbym się lękał, że mnie śmierć poniży? Raz jeszcze muszę z człowieczeństwa umrzeć, ubrać się w skrzydła i pióra anioła. Lecz wśród aniołów też nie pozostanę" Bo - „zginie wszystko, oprócz Jego twarzy". A więc przepadam, ginę, bo organy śpiewają. Wszyscy do niego wrócimy".

- Trudno tu zauważyć prawo moralne, czy etyczne rządzące „wstępującymi" wcieleniami. Można postawić hipotezę, że zasadą taką jest prawo ewolucji, które powoduje, że każdy duchowy byt musi przejść ten sam łańcuch egzystencji, aby w końcu połączyć się z Bogiem.

- Wierzę, że reinkarnacja zwykle daje szansę na pełniejszy rozwój i lepsze poznanie własnej istoty i natury świata, jest też sposobem na oczyszczenie się ze skutków złych uczynków (tutaj myślenie reinkamacyjne wspiera postawę prokosmiczną).

- Jestem przekonana, poprzez swoją procedurę reinkamacyjną, że reinkarnacja wyjaśni dobry lub zły los człowieka, jego miejsce w strukturze społecznej, a zatem tłumaczą jego przeznaczenie. I jakkolwiek w perspektywie jednego życia reinkarnacja jest, deterministyczna, to w perspektywie szeregu egzystencji, przeciwnie:

interministyczny charakter (winy z poprzednich wcieleń można naprawić).

- Czym jest właściwie człowiek? Niedoskonałe ciało plus pamięć? Zarówno pierwsze jak i drugie stanowią niezbędne czynniki istnienia. O swoim ciele człowiek wie już dużo rzeczy, tymczasem pamięć pozostaje nadal wielką niewiadomą. Usiłuje się tłumaczyć, że rolę nosiciela informacji spełniają w naszym organizmie kwasy nukleinowe, białka itp., ale już w 1911 roku Beryson wspominał o istnieniu dwóch rodzajów pamięci: wyższej (motorycznej) i niższej (pamięci ducha).

- Jego zdaniem i moim też, jedynie pamięć motoryczna może być rozpatrywana jako funkcja mózgu. Stąd zwolennicy parapsychologii wnioskują, że świadomość ma swoją siedzibę poza organizmem.

- Czy istnieją argumenty przemawiające za taką hipotezą? Owszem, gdyby wyłącznie mózg był siedzibą pamięci, to jak wówczas wytłumaczyć jej przetrwanie w przypadkach całkowitego porażenia mózgu? Tak więc wydaje się bardzo możliwe, że po naszej śmierci informacja o nas nie znika, lecz zostaje przechowana w próżni, co daje możliwość „drugich narodzin", czyli rekonstrukcji osobowości wzbogaconej o pamięć poprzedniego życia.

-

Angielski psychiatra Aleksandr Cannon był chyba pierwszym, który polecał swoim pacjentom będącym w stanie hipnozy „przeżywać" jeszcze raz swoją przeszłość. Odkrył wtedy, że niektórzy z nich cofali się daleko, poza moment urodzin i napotykali po dłuższym, lub krótszym czasie sceny z jakiegoś innego życia. Nie wiadomo, na czym polega ten mechanizm. Dlaczego niektórzy ludzie w transie hipnotycznym podają wspomnienia z poprzedniego życia (należy podkreślić, że nie w sposób bierny, lecz tak, jakby przeżywali to jeszcze raz). Osobnym zagadnieniem jest tzw. hipoteza o dziedziczeniu pamięci. Przypuszczalnie wszystko, co każdy z nas w życiu doświadczył lub przeżył, zakodowane jest w jego podświadomości. To zakodowanie jest tak trwałe, że pozostaje tam na zawsze, nawet gdy człowiek jest przekonany, że pewne szczegóły już zapomniał. Tego rodzaju „zespoły pamięciowe" mogą być przekazywane genetycznie. Małe dziecko nie wie, że w osobowości przechowuje doświadczenia rodziców i dziadków. Podobnie próbuje się tłumaczyć przypadku wspomnień z poprzedniego życia. Są to po prostu utrwalone w naszej podświadomości, odziedziczone genetycznie przeżycia bliższych i dalszych przodków. W określonych sytuacjach np. w hipnozie, mogą one zostać przywołane. Wydają się nam tak realne, że uważamy je za przeżycia własne. Psychika człowieka zakodowana jest w układzie nerwowym a w szczególności w mózgu. Świadomość jest przypuszczalnie funkcją układu nerwowego, a nie rzeczą „samą w sobie". Kiedy układ nerwowy ulegnie uszkodzeniu świadomość zanika. Być może wystarczyłoby jednak „przełożyć" pamięć danego człowieka z jego uszkodzonego mózgu do drugiego, który jest w stanie funkcjonować, a więc „wytwarzać" świadomość, by przeszła tam także osobowość. Jeśli w tym drugim mózgu była już inna osobowość, a więc część pamięci była już zapełniona, to mamy przykład rozdwojenia jaźni. Układ nerwowy wytwarza różnorodne pola elektromagnetyczne. Te pola (PEM) niosą oczywiście informacje o tym, co się w danym układzie dzieje. Do wyjaśnienia zasady reinkarnacji wystarczyłoby założenie, że takie pola niosące informacje mogą „oderwać się" od umierającego organizmu i przyczepić do powstającego, przenosząc pamięć zmarłego. Nie do każdego nowo narodzonego dziecka informacja taka może „przywędrować", chociażby dlatego, że dzieci rodzą się szybciej niż ludzie umierają. Jeśli już jednak, do kogoś „przywędrują", to ten zasób informacji, czyli pamięć poprzedniego życia, zostanie na skutek stresu narodzin zepchnięta na samo dno podświadomości. Taka hipoteza o istotę reinkarnacji nie przeczy nauce, ani obserwacjom, a być może dałoby się sprawdzić ją eksperymentalnie.

- Kiedy żyliśmy tysiącami marzeń w naszym obecnym życiu, tak też i nasze obecne życie jest tylko jednym z tysięcy takich istnień, w które wkroczyliśmy z innego, o wiele bardziej realnego życia i do którego powrócimy po śmierci. Nasze życie, to zaledwie jeden ze snów, tego o wiele bardziej rzeczywistego życia. I tak bez końca, aż do ostatniego, najbardziej rzeczywistego życia, życia Boga" (Lew Tołstoj w piśmie:„Głos Uniwersalnej miłości" 1908).

- Uważam, że reinkarnacja umożliwia nam szczere wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości: emocjami i myślokształtami.

- A więc ta procedura reinkamacyjna uwalnia od wszelkich zablokowań, starych wzorców myślenia i postępowania, a w zamian pozwala zobaczyć nowe możliwości, ale tylko wówczas, gdy jesteśmy na nie ukierunkowani.

 

Badania naukowe:

Zjawisko kryptomnezji: - badanie Wildera - Renfilda.

- Kanadyjski neurolog Wilder - Renfild odkrył, że mózg człowieka rejestruje wszystkie bodźce docierające do niego poprzez zmysły. Zapis tych informacji dokonuje się w podświadomości w odpowiednich rejonach mózgu i czasami udaje się je odtworzyć. Te nieświadome pokłady ludzkiej pamięci, można wywołać do świadomości i odtworzyć poprzez podrażnienia kory mózgowej prądem elektrycznym. Relacje osób, które zostały poddane tego typu badaniom przypominają „do złudzenia" niektóre relacje z powrotów do „poprzednich wcieleń". Zjawisko kryptomnezji polega na tym, że człowiek jest w stanie odtworzyć ze szczegółami informacje, które kiedyś - w sposób często nieświadomy dotarły do niego, gdy czytał książkę, czy słuchał radia. Zjawisko to umożliwia również posługiwanie się zasłyszanym kiedyś, nawet przypadkowo obcym językiem.

- Dowodów na reinkarnację poszukuje się w praktyce hipnozy i psychoanalizy. W ostatnich czasach hipnotyzerzy próbowali cofać wspomnienia hipnotyczne ludzi nawet do momentu sprzed czasów pogańskich tak, że taka osoba zaczynała opowiadać o rzekomym poprzednim swoim życiu, dodatkowo twierdząc, że tam właśnie jej dusza spędziła swą poprzednią egzystencję.

- Ostatnio próbuje się uzasadnić reinkarnację na polu parapsychologii i psychologii. Łącząc to z przeżyciami reanimowanych, badaniami parapsychologicznymi.

- Badania prowadzone przez psychologów, psychiatrów i neurologów prowadziły do opinii, że z „poprzednich wcieleń" mogą mieć miejsce zjawiska kryptomnezji, stanów patologicznych, wiele mechanizmów „ukrytego obserwatora". Natomiast badania prowadzone przez historyków wskazują, że informacje zawarte w przekazach z „poprzednich wcieleń" są nieścisłe i odbiegają od praw historycznych.

Tyle z moich dotychczasowych badań i wiedzy na ten temat powiem.

Moskwa jest zafascynowana pokazami Dr Kaczorowskiego zaprasza go do nas. Takich ludzi z sercem i duszą trzeba jak najwięcej – będzie lepiej w świecie nam wszystkim żyć.

 

 

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top