071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinia dr Górnickiej-Kaczorowskiej

Opinia o hipnoterapii dr Andrzeja Kaczorowskiego

Dr Zofia Górnicka – Kaczorowska – lekarz medycyny ogólnej, która uczestniczyła w seansach hipnozy terapeutycznej w Gabinecie Lekarskim prowadzonych przez dr Andrzeja Kaczorowskiego psychologa – hipnoterapeutę. Wcześniej jako lekarz przeprowadzała wywiady z pacjentami z problemami o podłożu chorób psychosomatycznych i innych dolegliwościach.

Wykonuje badania irydologiczne osób poddawanych hipnozie w celu zdiagnozowania chorób ukrytych, a nawet o których pacjent niechętnie mówi i nie przyznaje się do nich.

 

Na czym polega leczenie hipnozą

 

Leczenie hipnozą polega na wprowadzeniu pacjenta w stan, w którym procesy myślowe zostają na krótki czas zawieszone. Można hipnozą relaksować i leczyć schorzenia wynikające z ze stresu, można zwalczać uzależnienia, fobie, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów. Stosuje się ją wreszcie, by przezwyciężyć brak pewności siebie i trudności w kontaktach seksualnych. Niektóre formy hipnozy skutecznie pozwalają zwalczać ból, szczególnie podczas porodu oraz zabiegów stomatologicznych.

Wprowadzeniu w stan hipnozy towarzyszy poczucie rozluźnienia. Niekiedy hipnoterapeuta wprowadza pacjenta w głębszy stan, który charakteryzuje się spowolnieniem rytmu uderzeń serca i rytmu oddechowego. Pacjent czuje się tak, jak podczas głębokiej relaksacji.

Hipnoterapeuta wydaje sugestie, które mają związek z kłopotami , problemami pacjenta. Spełnienie ich wzmacnia na przykład poczucie własnej wartości pacjenta, albo przekonuje by zerwał z nałogiem – uzależnieniem, np. szkodliwym nałogiem – piciem alkoholu, paleniem tytoniu lub zażywaniem używek czy narkotyków, leków uzależniających czy od innych uzależnień.

Aby osiągnąć poprawę zdrowia potrzeba kilku takich seansów hipnotycznych, a zwłaszcza gdy zaburzenia są przewlekłe.

Nastroje i emocje człowieka, stres, bezsenność, lęki są często następstwem przeżyć we wczesnym dzieciństwie, które zostały zakodowane w podświadomości.

Psychoterapeuta stopniowo dociera do przyczyn zaburzeń emocjonalnych, których źródła tkwią czasem głęboko w podświadomości pacjenta. Celem takiego działania jest „oduczenie” pacjenta pewnych wzorców zachowań czy nawyków, zakodowanych w podświadomości przeżyć (oczyszczenie podświadomości — wyrzucenie).

Wyprowadzenie ze stanu hipnotycznego powinno odbywać się poprzez skierowanie wyobraźni na przyjemne obrazy i pokonać negatywne emocje oraz opanować stres. Należy skierować świadomość pacjenta na stan rozluźnienia, skoncentrować jego myśli na własnym oddechu. Następnie przywołać w wyobraźni jakąś przyjemną, miłą scenę, umieszczając w niej pacjenta. Wprowadzić do tego obrazu jak najwięcej miłych szczegółów i zaprogramować go na sukces, poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie, a eliminować stany nieprzyjemne i bolesne wspomnienia.

Wrocław marzec 2007r. dr . Zofia Górnicka – Kaczorowska

lek. med ogólnej, homeopata

Fragment opinii z ksiązki dr Andrzeja Kaczorowskiego pt. „Reinkarnacja w hipnozie”. Wydawnictwa Studio Astropsychologii.

 

***************************************************************************************************

 

 

DR ZOFIA GÓRNICKA-KACZOROWSKA

lekarz medycyny ogólnej, homeopata, irydolog, konsultant medyczny trylogii A. Kaczorowskiego o Reinkarnacji w hipnozie oraz książki „Hipnoza i sen”

 

Dobry lekarz nie wzbrania się przed poszukiwaniami różnych me­tod leczniczych, które mogą pomóc jego pacjentom. Medycyna jest jedna, składa się z wielu terapii, korzysta ze wszystkich leków, które mogą pomóc pacjentom. Leki można łączyć ze sobą, trzeba jednak wiedzieć, jak z tymi chemicznymi łączyć zioła czy preparaty homeopa­tyczne. Diagnoza z tęczówki oka, czyli irydodiagnostyka, jest dobrym wstępem do podjęcia każdej terapii. Homeopatia daje głębokie ducho­we podejście do problemów pacjenta, a jej leki składają się przede wszystkim z darów natury. Po studiach medycznych zainteresowałam się i do dziś się uczę wielu metod z całego świata. z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bardzo przydają mi się one w codziennej pracy. co więcej, uważam, że medyczny powrót do natury to nie moda, ale potrzeba czasu. Terapie przeprowadzane pod kierunkiem lekarza pomaga­ją wzmocnić organizm i dotrzeć do źródła schorzeń, w ten sposób organizm pacjenta zostaje solidnie przygotowany do walki z chorobą. silna naturalna bariera ochronna pacjenta jest skuteczniejsza niż najdroższe leki. oto jej opinia.

Po raz kolejny mogę być konsultantem książki mojego męża Andrzeja Kaczorowskie­go. ma ona nie tylko znaczenie dla lekarza, ale też dla mnie osobiście. Jest to dziedzina istotna dla mojej pracy. od najdalszych dziejów ludzie leczący brali pod uwagę nie tylko stan fizyczny chorującego, ale także jego stan psychiczny, podejście do dolegliwości tak jego, jak i otoczenia. choroba ma swoje znaczenie, ma umożliwić człowiekowi wejście na wyższy stan duchowy, ma zwiększyć jego człowieczeństwo, zrozumienie innych ludzi oraz powiązanie z przyrodą, ma pobudzić prawidłowe procesy w organizmie ludzkim, pojąć znaczenie terapii leków oraz seansów hipnotycznych, człowiek musi chcieć być zdrowy zarówno w sensie fizycznym, jak i potrzebny wśród innych. Jeżeli lekarze mu w tym nie pomogą, tak naprawdę nigdy nie powróci do zdrowia. taki jest sens leczenia lekami oraz hipnozą. Tylko wtedy to uzyskamy, gdy w seansie hipnozy dojdziemy do pierwszych objawów choroby. Pacjent może świadomie nie pamiętać zdarzenia, które sprowokowało zachorowanie. Badania dowodzą, że 70% każdej choroby to objawy natu­ry psychicznej, które możemy w sposób definitywny wyeliminować, stosując odpowied­nie techniki oraz sugestie hipnotyczne. w mojej praktyce lekarskiej, w której stosuję irydologię, homeopatię, ziołolecznictwo, wyraźniej na leki reagują chorzy po seansie hipnozy. dlaczego? wytłumaczenie jest bardzo proste. Podczas seansu hipnozy ta część objawów chorobowych pochodzenia psychicznego nabyta w poprzednich latach życia została z pacjenta jakby zdjęta, seans wyeliminował dużo objawów i zmniejszył ilość leków, które trzeba pacjentowi zastosować, a także czasem są one już niepotrzebne. ma to ogromne znaczenie dla chorego. Jako lekarz irydolog mam też możliwość zaobserwo­wania tęczówki oka przed seansem hipnotycznym oraz po... często zmiany pozytywne widać w tęczówce natychmiast po seansie, ale zawsze po jakimś czasie. mogę to ocenić,

ponieważ robię zdjęcia tęczówki. Szczególnie widoczne są zmiany w układzie wegeta­tywnym, akcji serca, zmniejszają się objawy choroby niedokrwiennej serca, nadciśnie­nie ulega zmniejszeniu, stan wszystkich narządów polepsza się. Od wielu lat pacjentom nie wypisuję leków zaraz po seansie hipnotycznym u mojego męża z tego powodu, że polepsza się ich stan ogólny. W hipnozie, tak jak i w homeopatii, do każdego pacjenta trzeba podejść indywidualnie, dlatego jest to bardzo trudna praca. Satysfakcją jest to, że pacjent po seansie zmienia swoje nastawienie do otaczającego świata, nabiera pewności, zwiększa się koncentracja, pamięć, jest zdolny do większego wysiłku fizycznego. Ma to ogromne znaczenie dla uczącej się młodzieży, a także w karierze naukowej, wykony­wanej pracy, u zawodowych sportowców. Sugestie, które hipnoterapeuta podaje, muszą trafić do podświadomości, a także do nadświadomości człowieka. Jest to niesamowite, jak hipnotyzowanemu zmienia się puls, wyraz twarzy na zadowolony, odchodzą nabyte w ciągu życia, teraz, jak i w przeszłości, poczucia winy, niwelują się różne negatywne zdarzenia. Co jest niezwykłego w seansach wykonywanych przez mojego męża? Medy­cyna klasyczna w leczeniu nie uwzględnia trójczłonowości w życiu człowieka. Składa się na to ciało fizyczne, zmysłowe oraz jaźń. Według homeopatii i hipnozy, jaźń ma dominujące znaczenie w leczeniu, jeżeli tego się nie uwzględni, powrót do zdrowia bę­dzie tymczasowy. Hipnoza w regresji wieku oraz reinkarnacyjna opiera się na tej teorii. Ważne jest to przy leczeniu nałogów, stresu, depresji itp. czyli najważniejszych chorób w aktualnym świecie. Indywidualne sugestie podawane zdesperowanym ludziom mają zbawienny wpływ na leczenie. W tej kolejnej konsultacji starałam się w sposób bardzo dostępny pokazać, dlaczego książki dr. Kaczorowskiego są ważne oraz warte przeczy­tania. Każdy znajdzie coś dla siebie lub dla bliskich. Jestem przekonana, że następne, które się ukażą, będą tak samo interesujące oraz przydatne w życiu każdego czytelnika. Hipnoza w regresji wieku jest programem otwierającym dusze, oczyszczającym umysł, a afirmacje to rady, jak pozbyć się złych emocji i cieszyć się pełnią życia, które dostali­śmy w darze.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przenosić się do psychiki człowieka, daje możliwości spojrzenia w głąb siebie, poznania tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje. Ta nowa pozycja (książka A. Kaczorowskiego) różni się od poprzed­nich trzech. Tamte mówiły o hipnozie stosowanej w różnych problemach - poparte przykładami seansów. Ta nowa pozycja jest podręcznikiem, z którego można uczyć się terapii hipnozą, hipnoterapii. Zagadnienia teoretyczne w umiejętny sposób poparte są opisami seansów, które w sposób przykładowy pokazują zastosowanie wiedzy teoretycz­nej. Autor podaje przykłady poparte własnymi doświadczeniami. Opisuje w sposób jas­ny i zrozumiały własne metody pracy w czasie seansów. Pokazuje, jak należy podchodzić indywidualnie do każdego problemu, bowiem każdy człowiek to inna osobowość, która na podobne problemy reaguje po swojemu. Autor w przykładach omawia indywidualne podejście. Na tym między innymi polega etyka terapeuty. Pokazuje, jak można przykre wydarzenia z przeszłości wymazać ze świadomości. Autorskie metody terapeutyczne ima- goterapii w trakcie hipnozy prowadzonej przez autora są połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych, i taka terapia jest oparta na ścisłej współpracy hipnotera- peuty z pacjentem. Dlatego autor uzyskuje pozytywne rezultaty terapeutyczne, o czym czytelnik może się przekonać czytając podane przykłady w poprzednich rozdziałach.

Tajemnica opisanych sukcesów terapeutycznych tkwi w wiedzy autora, ale również w posiadanych predyspozycjach i zdolnościach osobistych. Doświadczenie lekarza, te­rapeuty jest najlepszym sposobem na przekonanie pacjenta, by aktywnie włączył się do walki ze swoimi problemami. Autor podaje przykłady, jak pacjenci poddani rein­karnacji mocno przeżywają ten stan. Podobnie dzieje się w progresji wieku. w transie hipnotycznym ludzie podają wspomnienia z poprzednich wcieleń nie w sposób bierny, lecz tak, jakby przeżywali to jeszcze raz. Przypuszczalnie wszystko, czego każdy z nas w życiu doświadczył lub co przeżył, zakodowane jest w jego genach, w jego podświado­mości. To zakodowanie jest tak trwałe, że pozostaje tam na zawsze, nawet gdy człowiek jest przekonany, że pewne szczegóły już zapomniał. Tego rodzaju zespoły pamięciowe mogą być przekazywane genetycznie. Nie wiemy, że w osobowości naszej przechowu­jemy doświadczenia rodziców, dziadków itd. Podobnie możemy tłumaczyć wspomnie­nie z poprzedniego życia, które są utrzymywane w naszej podświadomości. w hipnozie są one przywoływane. Psychika człowieka zakodowana jest w układzie neuronowym, a w szczególności w mózgu. Świadomość podświadomości jest przypuszczalnie funkcją układu nerwowego, a nie rzeczą „samą w sobie”. wyjaśniając reinkarnację, opętanie, można przyjąć, że pola elektromagnetyczne mózgu noszące informacje mogą oderwać się od umierającego organizmu i przyczepić się do nieprzytomnego organizmu (móz­gu), przenosząc pamięć zmarłego. ta informacja może zostać zepchnięta do podświa­domości, na jej dno. Taka hipoteza o istocie reinkarnacji nie przeczy nauce ani obser­wacjom. Może kiedyś jakiś „Kaczorowski” sprawdzi to i udowodni eksperymentalnie. na podstawie obserwacji i po przeczytaniu nowej książki a. kaczorowskiego uważam, że reinkarnacja umożliwia nam nasze wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfronta­cja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Reinkarnacja uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, i pozwala nam zobaczyć nasze możliwości, i pokazać naszą przyszłość w nadświadomości. Hipnoza nie jest panaceum, to nie jest czysty sen, to jest sugestia, to jest taki stan, kiedy człowiek pod wpływem sugestii zasypia. człowiek wszystko słyszy, mózg pracuje, organizm funkcjo­nuje, to jest dobry sposób leczenia. Przy pomocy sugestii w hipnoterapii można na­uczyć pacjenta z nadwagą, jak ją zredukować. Można uwolnić z nałogów, można pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, pozbyć się fobii, lęków, uwierzyć w swoje możliwości życiowe, poprawić, odnowić. A jak to zrobić, można przeczytać w tej nowej pozycji. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jest to podręcznik dla każdego czytelnika. „ci, którzy uwierzą w imię moje, złe duchy będą wyrzucać”. (MK 16,17-18). By to zrozumieć, trze­ba wciąż szukać. Bywa, że chory co chwilę jest kimś innym, a rzadko sobą. Gdy zostaje sam ze swoimi problemami i spotyka się z niedowierzaniem tego, o czym opowiada, może popaść w rezygnację i zachorować. jeżeli lekarze i terapeuci nie potrafią wytłuma­czyć choremu przyczyny jego stanu, pogrążają go coraz bardziej w chorobie. Gdy czło­wiek nie wie, co jest przyczyną jego problemu, podejmuje walkę, a sama świadomość naszego stanu daje nam siłę do pracy nad sobą. w tej nowej pozycji (książce) autor daje nam możliwość zrozumienia przyczyn różnych problemów zdrowotnych i ukazuje róż­ne możliwości poprawy naszego zdrowia. Myślę, że czytelnik nie będzie się nudził, choć wymaga wielokrotnego zaglądania do interesujących go materiałów. Życzę czytelnikom pożytecznej lektury, a autorowi następnych udanych pozycji literackich.

 

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top