071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinia dr Króla

Opinia książki „Autohipnoza Świadoma i Nieświadoma”

autor dr Ryszard Król

Uważam, że dr. Kaczorowski bez reszty poświęca się w swoich badaniach i eksperymentach nad fenomenem hipnozy i jej pokrewnych dziedzin.

Jestem tym również. zafascynowany

 

Dr. Ryszard Król – lekarz medycyny, chirurg. Konsultant medyczny książki pt: „Autohipnoza Świadoma i Nieświadoma”, autorstwa dr Andrzeja Kaczorowskiego, wydawnictwa StudioAstropsychologii .

Wieloletni lekarz okrętowy na liniach oceanicznych. W długich rejsach był zdany tylko na swoje zdolności, umiejętności i wiedzę, która go nie zawiodła. Jako lekarz chirurg pracował w wielu szpitalach na salach operacyjnych, specjalistycznych ośrodkach zdrowia, pogotowiach ratunkowych, przy poważnych oraz śmiertelnych wypadkach niosąc pomoc innym.

Jego zaangażowanie w pracy lekarskiej przy zabiegach chirurgicznych mają duże znaczenie w dalszej pracy medycznej w połączeniu z medycyną niekonwencjonalną, akupunkturą, elektropunkturą, nie tylko z polskimi naukowcami, takimi jak profesor Garnuszewski. Jak również z japońskimi lekarzami w Peru, gdzie pracował i zdobywał wiedzę z zakresu medycyny wschodniej. Bardzo bliski jego kontakt i współpraca z Centrum Medycyny Naturalnej w Kijowie, a szczególnie z profesorem Janem Samosiukiem. Wspólnie z  dr Andrzejem Kaczorowskim uczestniczyli w różnych wykładach, badaniach i seminariach pod kierownictwem prof. Samosiuka, dziekana Katedry Medycyny Naturalnej - Instytutu Medycznego w Kijowie.

Na bazie autorskiej metody prof. Jana Samosiuka w latach dziewięćdziesiątych w Laboratorium Medycznym w Warszawie pod kierownictwem dr Tatiany Nikołajczuk prowadził wspólnie z dr Andrzejem Kaczorowskim, dr Zofią Górnicką – Kaczowską i dr Zbigniewem Gamratem terapię przeciwbólową na bazie „Farmaakupunktury”. W swojej praktyce lekarskiej opiera się na zasadach medycyny akademickiej, którą wspiera metodami naturalnymi: akupunkturą, laseropunkturą i elektropunkturą oraz metodami relaksacyjnymi psychoanalizy i autorskiej metody dr Kaczorowskiego „Imagoterapia”.

W centrum Medycyny Naturalnej we Wrocławiu wykonuje zabiegi z zastosowaniem elektropunktury, laseropunktury oraz badania diagnostyki zdrowia z zastosowaniem badań komputerowych z wykorzystaniem wiedzy medycyny wschodu.

Uczestniczy wspólnie z dr. Kaczorowskim w seansach hipnoterapii i  imagoterapii oraz eksperymentach i badaniach zachowań człowieka w stanach odmiennych świadomości w tym hipnozie i autohipnozie. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla lekarzy, psychologów i terapeutów prowadzonych przez dr. A. Kaczorowskiego.

 

Jego motto brzmi

Podstawą zdrowia jest zdrowa energetyka i psychika człowieka”.

 

Oto jego opinia.

Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie i satysfakcja mieć udział w książce dr. Andrzeja Kaczorowskiego, którego uważam nie tylko za swojego przyjaciela, ale również nietuzinkowego fachowca z dziedziny pracy psychologicznej z podświadomością. Bywam świadkiem i jestem obecny przy eksperymentach w pracy z podświadomością w hipnozie, przy jasnowidzeniu i diagnostykach stanu zdrowia pacjentów oraz w rozwiązywaniu problemów ludzkich, i innych spektakularnych eksperymentach.

 

Hipnoza i autohipnoza jest metodą, której różnorodne zastosowania prezentują nieograniczone wręcz możliwości wyzwolenia i wykorzystania potężnej energii ludzkiego umysłu. Hipnoza jak i autohipnoza pobudza wrodzony potencjał człowieka do poszukiwania twórczych rozwiązań istniejących problemów. W tym odmiennym stanie świadomości, każdy człowiek ma nieograniczony dostęp do swoich psychicznych zasobów. Hipnoza i autohipnoza jest wielkim dobrodziejstwem . Pozwala skoncentrować się na wewnętrznej rzeczywistości tego, kim się w istocie jest i tego czego oczekuje się od życia.

 

W książce:” Autohipnoza Świadoma i Nieświadoma” dr Kaczorowski wyjaśnia:

- Hipnoza nie jest tożsama ze snem. Kiedy śpimy, jesteśmy w stanie nieświadomości, a nasz umysł odpoczywa. Podczas snu zarówno podświadomość, jak i świadomość są oporne na sugestie. Hipnoza raczej przypomina zawieszenie czynności życiowych. Ciało śpi, a umysł jest w pełni świadomy i gotów na przyjmowanie sugestii. Hipnoza daje głębokie uczucie rozluźnienia w każdym nerwie i mięśniu naszego ciała. Daje uczucie fizycznego komfortu i pełni szczęścia. Dla stanu hipnoidalnego albo lekkiej autohipnozy charakterystyczne jest odseparowanie się od napięcia i negatywizmu.”

 

Wg autorskiej metody Kaczorowskiego „Imagoterapii” terapeuta powinien nie bać się stanów duchowych jakie przeżywa pacjent, a wręcz przeciwnie wchodzić w centrum wyższej inteligencji którą nazywamy nadświadomością, bo to ona  obdarza nasze życie głębszym sensem.

W czasie moich seansów hipnoterapii, w których asystowałem dr Kaczorowskiemu doświadczałem

ciekawych, a wręcz niesamowitych zachowań pacjentów, w których ujawniali ukryte myśli i swoje autodestrukcyjne zachowania.

Pamiętam seans z pacjentką 32 lata z depresją, która w rozmowie z terapeutą narzekała , że nikt dotychczas jej nie wyleczył z depresji i już straciła nadzieję na wyleczenie. Od pięciu lat odwiedza lekarzy, profesorów, uzdrowicieli, terapeutów, a jej stan ciągle się pogłębia.

Na moje pytanie:”Czy Pani naprawdę chce być zdrowa'?”, ona i jej mąż wręcz oburzeni skomentowali to pytanie jako niepoważne. Od początku byłem pewny, że dr Kaczorowski poradzi sobie z tym przypadkiem, bo po kobiecie było widać, że to raczej jej problem życiowy. Po wprowadzeniu w trans hipnotyczny dr Kaczorowski wprost zapytał pacjentkę:

Czy chcesz być zdrowa?”.

Odpowiedź: „Nie!”.

Pytanie: „Dlaczego?”.

Odpowiedź: „Bo jak byłam zdrowa, mąż mnie opuścił, odszedł do innej kobiety, rodzina mnie opuściła i nie mam celu życia.”.

Pytanie: „Ale przecież mąź jest z tobą i tobą się opiekuje. Zajmuje się domem.”

Odpowiedź: „Ale mi jest tak dobrze. „

I na tym należało zakończyć seans ponieważ pacjentka w stanie odmiennej świadomości wyraziła się jasno w czym jest jej problem tak długiego leczenia depresji.

Takich przypadków było bardzo dużo. Dlatego jestem przekonany do hipnoterapii i Imagoterapii Kaczorowskiego, której metody opisuje w książce: „Autohipnoza Świadoma i Nieświadoma”.

 

Treść książki pozwala nam poznać mechanizmy funkcjonowania podświadomości, świadomości i wzajemnych relacji między tymi stanami. Zagadnienie to potraktowane zostało niezwykle szczegółowo, wnikliwie, wszechstronnie przez dr. Kaczorowskiego.

W całości przychylam się do jej treści. Technika wdrażania w autohipnozę jest dokładnie przedstawiona. Sam ją stosuję słuchając nagrań autohipnozy Kaczorowskiego, jak również polecam je swoim pacjentom z różnymi dolegliowściami.

Rozluźnienie, relaks, odprężenie opanowanie tych stanów doprowadza do lepszych efektów autohipnozy. Im lepiej to robimy, tym lepsze są efekty autohipnozy. Autohipnoza wpływa nie tylko na nasz stan psychiczny, somatyczny jak również na nasze życie.

Polecam dokładnie przeczytać tę książkę i dobrze przemyśleć jak  stosować zalecenia relaksacji, wizualizacji, medytacji w autohipnozie.

Uważam, że dr. Kaczorowski dzieli się bez reszty przebogatym doświadczeniem w zakresie hipnozy, hipnoterapii, Imagoterapii i autohipnozy.

A przedstawione przez niego techniki są sprawdzone, skuteczne i potrzebne dla każdego człowieka, bez względu na wiek, zawód, religię, filozofię czy też światopogląd.

Polecam ją nie tylko dla ludzi poszukujących rozwiązania swoich problemów życiowych, chorobowych czy tez w stanach depresji, bezsenności, nałogach, ale również osób, które chcą również wydobyć z siebie większy potencjał osobościowy, intelektualny, sukcesu, bogactwa, satysfakcji i zadowolenia życiowego, finansowego, zawodowego, polityki i biznesu itp.

 

Zachęcam dr Andrzeja Kaczorowskiego do wydania następnych książek o tej tematyce.

Jak wiem z naszych doświadczeń i badań nad fenomenem hipnozy i jej zastosowania w terapii pozostalo jeszcze wiele materiałów, które powinny być opublikowane, ponieważ w dzisiejszych czasach istnieje społeczne zapotrzebowanie na te informacje, które są nazywane wiedzą tajemną.

 

Życzę czytelnikom autohipnotycznego transu świadomego w życiu osobistym oraz wspaniałej lektury transowej i słuchania nagrania CD „autohipnozy” dołączonego do książki.

Dr. Ryszard Król Wrocław listpopad 2011

Lekarz med. chirurg

 

***************************************************************************************

 

LEK MED. RYSZARD KRÓL

specjalista chirurg, od wielu lat zainteresowany medycyną niekonwencjonalną

Pierwszy kontakt z akupunkturą nastąpił w Peru, u japońskich lekarzy. Później pobierał dalsze szkolenia pod kierownictwem prof. Garnuszewskiego. wielokrotnie brał udział w szkoleniach i semina­riach u prof. Garnuszewskiego, gdzie został gruntownie przeszko­lony w zakresie tradycyjnej chińskiej akupunktury i laseropresury. Potem przez wiele lat uczestniczył w seminariach poświęconych akupunkturze, laseropunkturze, laseroterapii, elektropunkturze,

elektroakupunkturze i farmakoakupunkturze prowadzonych przez prof. Samosiuka z katedry medycyny niekonwencjonalnej Instytutu Medycznego z Kijowa.

W swoim leczeniu opiera się na zasadach medycyny akademickiej, które wspiera powyższymi naturalnymi metodami. Te naturalne metody stosuje też samodzielnie, re­gulując skutecznie zaburzenia energetyczne ludzkiego organizmu. Swoimi metodami wspiera też hipnoterapię, co polepsza efekty zdrowotne terapii.

W Centrum Medycyny Naturalnej wykonuje zabiegi z zastosowaniem laseropunktu- ry, laseroterapii. Współpracuje z dr. Andrzejem Kaczorowskim, hipnologiem w zakre­sie szkolenia z hipnoterapii. Uczestniczy w terapiach, kursach i przy pracy z pacjenta­mi. Łączy swoją pracę zawodową lekarza w pogotowiu ratunkowym z pracą terapeuty - diagnosty po seansach hipnotycznych.

Był uczestnikiem seansów egzorcyzmów, jasnowidzenia w piramidach, wielokrot­nym medium pod wpływem hipnozy. Przeprowadza wstępne seanse przed zabiegiem hipnozy. Jego motto brzmi: „Podstawą zdrowia jest zdrowa energetyka i psychika czło­wieka”. Oto jego opinia.

Ważne jest, aby odnaleźć naszą prawdziwą istotę życia, własną duszę, którą musimy udoskonalać, docierać do niej i rozmawiać z nią. Hipnoza jest jedyną metodą, przy pomo­cy której można dotrzeć do istoty naszej duszy. Hipnozą nazywa się podróż w głąb samego siebie, do swojego wewnętrznego świata i zrozumienie, uświadomienie sobie, co robimy na tym świecie, dokąd zmierzamy, aby uzyskać harmonię życia i rozwój cech życiowych. Można do tego dojść, jak wiadomo, również przez autohipnozę czy autorelaksację.

Medycyna nie zna praw funkcjonowania złożonej struktury energoinformacyjnej człowieka i posługuje się w terapii lekami, które mają szereg ubocznych stron działania na organizm, skomplikowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz różnymi zabiegami poprawiającymi funkcjonowanie organizmu.

Podstawa zdrowia to zdrowa energetyka i psychika człowieka. Negatywny wpływ świata zewnętrznego i energetyka innych ludzi zakłócają normalną pracę ustroju ludz­kiego. Hipnoza uwalnia blokady poprzez działanie na podświadomość i psychika wraca do normy. W czasie każdego seansu hipnozy dr. Kaczorowskiemu towarzyszy bioener­goterapeuta, który wykonuje zabiegi bioenergoterapeutyczne w trakcie seansu. Ten niewątpliwie istotny element dla szczególnej metody hipnoterapii jest zasługą dr. Ka­czorowskiego. Jest to unikalne na skalę światową, bowiem inni hipnoterapeuci pracują indywidualnie i nie mają tak szerokiego spektrum osiągnięć w stosunkowo krótkim czasie dla pacjenta. Ciekawą techniką terapii Kaczorowskiego jest jego autorska metoda imagoterapii, która wypływa ze sfery psychiki, duszy i ducha człowieka, daje świetne efekty terapeutyczne. Moje obserwacje zabiegów hipnoterapii Kaczorowskiego wpra­wiają mnie w podziw dla jego umiejętności psychologii człowieka, jak w krótkim czasie można uzyskać sukces terapeutyczny. Dr Andrzej Kaczorowski reprezentuje szczegól­ną wiedzę, a nade wszystko umiejętności, niemal sztukę i charyzmę w kontakcie z czło­wiekiem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Można się fascynować obserwując pracę dr. A. Kaczorowskiego, jego technikę docierania do podświadomości.

Można i trzeba się fascynować problemem reinkarnacji w hipnozie (wielokrotnie uczestniczyłem, głównie jako obserwator). Jest to problem godny poznania wraz z moż­liwością zastosowania go w terapii hipnozą, co jest niewątpliwą zasługą dr. Andrzeja Kaczorowskiego, bowiem w literaturze dostępnej na temat hipnoterapii nie spotyka się w ogóle na ten temat żadnych opracowań. Tym bardziej godne wielkiego podkreśle­nia są zasługi na tym polu dr. A. Kaczorowskiego. Zatem, nie ma równego na świecie A. Kaczorowskiemu, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela, którego mógłby on na­śladować, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela na świecie, który potrafiłby zrobić to, co robi dr A. Kaczorowski. Jest on wyjątkowy i niepowtarzalny.

Wiedza A. Kaczorowskiego z zakresu teologii i nauk duchowych pozwala wkroczyć w obszary nieznane psychice ludzkiej i imagoterapia na pewno jest bardzo skuteczna u ludzi wierzących, pozwala dotrzeć głęboko do ich podświadomości (wielokrotnie to obserwowałem w czasie seansów prowadzonych przez dr. Kaczorowskiego). Jak zaob­serwowano, procedura reinkarnacyjna uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, a w zamian pozwala zobaczyć swoje możliwości, ale tylko wówczas, kiedy jesteśmy na nie ukierunkowani.

Dr Andrzej Kaczorowski bardzo dobrze prowadzi seanse hipnozy reinkarnacyjnej, docierając do istotnych rzeczy. Reinkarnacja umożliwia nam szczere wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Trzeba podkreślić, iż badania przeprowadzone przez historyków wskazują, że informacje przekazywane z poprzednich wcieleń są nieścisłe i odbiegają od prawd historycznych. W stanie regresji reinkarnacyjnej terapeuta oddziałuje na pa­cjenta w odmiennym stanie świadomości. W tym stanie dzięki przekazywaniu informa­cji można poprzez indukcję utrwalić w podświadomości bezkrytyczny odbiór rzeczy­wistości i podać zalecenia do wykonania. Pacjent powinien reagować na wszystko, co mu sugerujemy. Czasem nie uda się usunąć wszystkich zaburzeń psychicznych i wtedy regresją reinkarnacyjną sięgamy do poprzednich wcieleń. Dr Kaczorowski w takich sy­tuacjach szuka innych przyczyn (innych dusz w ciele fizycznym pacjenta). Jeśli duch zostanie odprowadzony, objawy ustąpią.

Sugestie powodowane przez dr. A. Kaczorowskiego w czasie seansu hipnozy mają psychologiczny wpływ na osobowość osób poddanych hipnozie. sugestie te wyzwalają zmiany biologiczne samoregulacji organizmu. Żeby wyzwolić i zmienić procesy bio­chemiczne w organizmie, pobudzić wiarę i samoregulację, potrzeba silnego impulsu hipnotyzera. Takim działaniem i siłą charakteryzuje się dr A. Kaczorowski. Jego suge­stie głosowe i energetyczne oddziałują na pacjenta bardzo głęboko, na jego podświado­mość tak, żeby pobudzić również świadomość, czyli umysł.

W swojej 40-letniej karierze lekarskiej poznałem wielu sławnych i znanych na­ukowców z dziedziny medycyny, psychologii duchowej, ale Andrzej Kaczorowski jest fenomenem jedynym w swoim rodzaju. To on łączy to wszystko w jedną całość - ho­listycznie, przyjmując człowieka całościowo. Poszerzając całe spektrum metod tera­peutycznych, na których opracował swoją autorską metodę imagoterapię, uważam, że to właśnie ona dokona rewolucji w pracy z podświadomością człowieka, o której tak niewiele wiemy. Życzę, żeby jeszcze dokonało się to za mojego życia. Moją czterdzie­stoletnią karierę pracy lekarskiej chirurga - lekarza internisty, nawet w ekstremalnych sytuacjach, szczególnie na statkach oceanicznych, gdzie byłem przez wiele lat lekarzem okrętowym, wspominam z emocjami i uczuciami. Jak wiadomo, życie człowieka było w moich rękach i bez udziału innych specjalistów musiałem pomóc chorym, przepro­wadzając zabiegi medyczne bez pomocy lekarzy specjalistów, będąc jednocześnie tera­peutą, i wówczas zrozumiałem, że bez psychiki człowieka i pracy z jego podświadomoś­cią niewiele można zrobić.

Po tych doświadczeniach od dwudziestu lat poszukuję innych rozwiązań medycz­nych i psychologicznych w połączeniu z leczeniem medycznym. Przed wielu laty po­znałem dr. Kaczorowskiego na zbiorowych pokazach hipnozy terapeutycznej i połą­czeniu z hipnozą estradową. To on mnie ujął swoimi zdolnościami i umiejętnościami z podświadomością. Wówczas dostrzegłem, jak wielu zmian podświadomość człowie­ka może dokonać przy stanach chorobowych, psychicznych i życiowych. Hipnoza to potężne narzędzie w rękach człowieka o takich zdolnościach i umiejętnościach jak dr Kaczorowski. Oglądając filmy o jego dokonaniach zauważa się, że to jedna część tego, co można zaobserwować na żywo w czasie seansów zbiorowych na scenie w obecności licznej publiczności i tam także widać sztukę i kunszt mistrzowski. Hipnoza to temat fascynujący, jeśli pominie się jej tajemnicze dla większości ludzi konotacje, a dostrzeże się skuteczne narzędzie o szerokim zastosowaniu klinicznym. Temat ten, jak sądzę, jest niezwykle atrakcyjny. Już sama możliwość ożywienia wspomnień lub uwolnienia się od ciała w stopniu umożliwiającym interwencję chirurgiczną bez użycia środków che­micznych (leków) jest zdumiewająca. Jest niezwykle dynamiczną i różnorodną dziedzi­ną wiedzy, dyscypliną podlegającą nieustannemu rozwojowi.

Hipnoza to naturalny, zmieniony stan świadomości. osoba wchodzi w stan hipno­tyczny, znacznie różniący się od naturalnego stanu, w trakcie naturalnego procesu nie- związanego z przyjmowaniem jakichkolwiek substancji (leków), ani z innego rodzaju fizyczną ingerencją. Jest to stan odprężenia i szczególnej podatności na sugestie. Na­stępuje w nim odprężenie umysłu i ciała, i dlatego osoba łatwiej reaguje na podsuwa­ne jej sugestie. Dochodzi do intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym (czuciowym). Hipnoza nie jest terapią (leczeniem). Jest raczej narzędziem terapeutycznym, którego można użyć na wiele sposobów. Może ona być użyta do leczenia każdego stanu, którego istotnym elementem są podstawy (czyli różne schorzenia). W każdej sprawie, w jaką zaangażowany jest ludzki umysł, czyli praktycz­nie wszędzie, bo wszystkimi procesami steruje umysł, istnieje możliwość uzyskania pozytywnych wyników zastosowania hipnozy. Hipnoza może być pożytecznym dodat­kiem do bardziej tradycyjnych metod leczenia. Po pierwsze, dlatego że odwołuje się do relacji umysł - ciało i roli umysłu w występowaniu różnych zjawisk. Po drugie, jest to metoda, która ze swej natury kładzie nacisk na odpowiedzialność każdej osoby za jej zdrowie, dobre samopoczucie. Wykorzystanie hipnozy pozwala ludziom odczuć, że mogą sprawować kontrolę nad przeżyciami wewnętrznymi. Hipnoza może przyśpieszyć proces powrotu do zdrowia, może więc stać się skutecznym narzędziem pomocy dla terapeuty, lekarza. Należy pamiętać przy tym, że hipnoza nie zastępuje metod leczenia, lecz je uzupełnia.

Wobec różnych procesów chorobowych zachodzących w organizmie pod wpływem różnych czynników, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dochodzi do zaburzenia różnorakich funkcji narządów i tkanek organizmu. Powstają między innymi zaburze­nia w wytwarzaniu i przepływie energii w organizmie. W celu usunięcia zaburzeń tego

typu energii wymagane jest „podregulowanie energii”, czego dokonuje się z dobrym skutkiem przez stosowanie akupunktury (lasero- i elektropunktury) w całym zakresie jej stosowania, a więc także laseropunktury u tych ludzi, u których - z różnych wzglę­dów - trudno jest wykonać akupunkturę. Poza tym laseropunktura pozbawiona jest tych różnych przykrych odczuć, jakie niesie ze sobą akupunktura.

 

 

 

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top