071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinia dr Niedźwiadka

Recenzja i opinia na temat książki dr Andrzeja Kaczorowskiego

Wydawnictwa Astropsychologii

pt. „Reinkarnacja i hipnoza w terapii”.

Dr Tadeusz Niedźwiadek, lekarz med og. wieloletni, emerytowany dyrektor ośrodków medycznych, praktyk i nauczyciel, podjął się konsultacji medycznej książki pt. „Reinkarnacja i hipnoza w terapii” i przedstawia swój komentarz na jej temat:.

Trzecia pozycja wydawnicza dr Andrzeja Kaczorowskiego stanowi ważne uzupełnienie poprzednich pozycji. Mam wielką nadzieją, że nie jest to ostatnie słowo Autora”.

Kolejna pozycja wydawnicza dr Andrzeja Kaczorowskiego udowadnia, że to co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia w dziedzinie intelektu jest osiągalne w dziedzinie irracjonalnej. Autor kolejnej książki udowadnia, że nasza pamięć nie jest jakimś zwykłym, sztywnym zbiorem danych, jak to jest w komputerze, lecz pewnym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu.
 

Dr. Tadeusz Niedźwiadek – lekarz medycyny ogólnej – nauczyciel akademicki.

Wieloletni nauczyciel Szkół Medycznych, były asystent Katedry i Zakładu Higieny Akademii Medycznej, nauczyciel Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, autor programu: „Uzależnienia”. Wieloletni autor programu: „Szlachetne Zdrowie” w Telewizji kablowej „Telka”. Z-ca red. Nacz. „Biuletynu: Oświata zdrowotna” WSSE we Wrocławiu. Wieloletni doradca młodzieżowego telefonu zaufania: AIDS i narkomania.

Przez wiele lat asystował przy dr. Kaczorowskim, szczególnie przy problemach nałogów alkoholi i narkotyków. W gabinecie hipnozy w Poliklinice MSW we Wrocławiu ściśle uczestniczył w seansach osób po wypadkach, tragediach życiowych. Do dziś bierze czynny udział w seansach doświadczeń z inną rzeczywistością, gdzie pacjenci opowiadają o wpływie wizji istot duchowych, bytów na ich życie. Te badania są przeprowadzane w obecności również psychologów. Będą one przedmiotem relacji – opisów w następnej książce o innej rzeczywistości, która jest w przygotowaniu.

Recenzja i opinia dr Tadeusza Niedżwiadka

Jestem niezmiernie zadowolony zaszczycony z możliwości uczestniczenia na żywo w seansach hipnoterapii w Gabinecie dr Andrzeja Kaczorowskiego. A tym bardziej cieszę się z propozycji podjęcia się konsultacji medycznej tej nietypowej i kontrowersyjnej książki o reinkarnacji w terapii. W mojej pracy zawodowej miałem wiele możliwości obserwować pacjentów podczas wywiadów medycznych i opisach ich zwierzeń, odczuć płynących z obszarów nieświadomości, które dopiero po latach praktyki medycznej w połączeniu z z praktyką dr Kaczorowskiego mogę szerzej zrozumieć, czym jest nasza nieświadomość i uśpione jej obszary. Do których można dotrzeć jedynie za pomocą hipnoterapii i stanów odmiennej świadomości. Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przecisnąć się do psychiki człowieka, daje możliwość spojrzenia w głąb siebie, poczucia tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje, a przykre wydarzenie z przeszłości pozwala wymazać z naszej świadomości. Moje obserwacje pracy A. Kaczorowskiego i poznanie jego autorskiej metody imagoterapii pokazały, że stan uzyskany w hipnozie tą metodą jest połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych. Terapia taka jest oparta na ścisłej współpracy hipnoterapeuty z pacjentem.

W czasie seansu hipnotycznego zachodzą zmiany świadomości i pamięci, zwiększona podatność na sugestię i myśli pacjenta niespotykane u niego w zwykłym stanie ducha. Kontakty z podświadomością i nadświadomością pozwalają pacjentom maksymalizować wolną wolę w sposób elastyczny, usunąć niepewność. Niepewność stanowi element relacji człowieka – środowisko, człowiek, społeczeństwo jest, to zjawisko psychologiczne, które zakłóca wiele relacji międzyludzkich. Hipnoza pozwala wspomóc pamięć, koncentrację i umiejętność do wykorzystania wiedzy, a od tego zależy lepszy status społeczny, a także wyższy komfort psychiczny. Autor to pokazuje w relacjach z seansów terapeutycznych. To, co kiedyś przeżyliśmy istnieje w nas nadal pod wieloma ukrytymi postaciami i nie ma odniesienia do naszej egzystencji, dopóki nie znajdziemy wzoru, do którego pasują, aby znaleźć własny wzór musimy nauczyć się uzdrawiać, czynić siebie pełniejszymi osobowościami na poziomie sensorycznym i jasnowidzącym. Pierwszy odnosi się do świata zmysłów, drugi postrzegany jest w odmiennych stanach świadomości. Paradoksy powstają wtedy, gdy usiłujemy interpretować funkcjonowanie jednego poziomu w kategoriach drugiego. Nie wszystkie stany świadomości przynoszą nam korzyści. Autor w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na te poziomy świadomości, które mogą polepszyć jakość życia, wzmocnić uczucia wyższe, a także uzdrowić.

Podświadomość to potężna siła, która w nas tkwi, jest ona wewnętrzną mocą władającą każdą chwilą naszego istnienia. Dzięki tej mocy spełniają się nasze oczekiwania. Jej potęga pozwala dowolnie kierować życiem, doznawać szczęścia, osiągać sukcesy, spełniać nasze marzenia. Powodzenie w życiu, to nie tylko wymarzona praca, przyjemności, miłość, ufność we własne możliwości. To także wiara w siebie oraz nieograniczona moc podświadomości.

Dlatego też polecam czytelnikom książkę dr Andrzeja Kaczorowskiego psychologa, hipnoterapety jako źródło wiedzy na temat świdomości i nieświadomości oparte na praktycznym zastosowaniu hipnozy nie tylko w terapii, ale także w innych dziedzinach naszego życia.

Czuję się zaszczycony możliwością wyrażenia mojej opinni medycznej w tak nietypowej dziedzinie jak hipnoza, hipnoterapia i inne stany świadomości Dlatego też uważam, że moja wypowiedź koresponduje z moimi doświadczeniami lekarza praktyka.

dr Tadeusz Niedźwiadek lekarz med. ogólnej.

Wrocław marzec 2009

 

****************************************************************************************

 

DR TADEUSZ NIEDŹWIADEK

lekarz medycyny ogólnej, nauczyciel akademicki, konsultant medyczny
trylogii A. Kaczorowskiego o Reinkarnacji w hipnozie

Przez kilka lat asystował dr. Kaczorowskiemu, szczególnie przy proble­mach nałogów alkoholu i narkotyków. W gabinecie hipnozy w Poliklinice MSW we Wrocławiu ściśle uczestniczył w seansach osób po wypadkach, tragediach życiowych. Do dziś bierze czynny udział w seansach doświad­czeń z inną rzeczywistością, gdzie pacjenci opowiadają o wpływie wizji istot duchowych, bytów na ich życie. Te badania przeprowadzane są również w obecności psychologów. Będą one przedmiotem relacji - opisów w następnej książce o innej rzeczy­wistości, która jest w przygotowaniu. Dr Tadeusz Niedźwiadek, wieloletni, emerytowany dyrektor ośrodków medycznych, lekarz, praktyk i nauczyciel, podjął się konsultacji me­dycznej tej książki i przedstawia swój komentarz na jej temat.

Kolejna pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego udowadnia, że to, co wy­daje się niemożliwe do osiągnięcia w dziedzinie intelektu, jest osiągalne w dziedzinie

 

irracjonalnej. Autor kolejnej książki udowadnia, że nasza pamięć nie jest jakimś zwy­kłym, sztywnym zbiorem danych, jak to jest w komputerze, lecz pewnym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu. Z wielu skojarzeń i wyobrażeń do naszej świadomo­ści dociera zaledwie kilka procent. Te informacje można wykorzystać w czasie seansu hipnotycznego. Autor dowodzi w zebranym materiale, że hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej uwagi pacjenta, który może być wykorzystany przez hipnotyzera i w którym różne zjawiska mogą zachodzić spontanicznie bądź jako reakcja na bodź­ce werbalne. W czasie seansu hipnotycznego zachodzą zmiany świadomości i pamięci, zwiększona podatność na sugestię i myśli pacjenta niespotykane u niego w zwykłym stanie ducha. Kontakty z podświadomością i nadświadomością pozwalają pacjentom maksymalizować wolną wolę w sposób elastyczny, usunąć niepewność. Niepewność stanowi element relacji człowiek - środowisko, człowiek - społeczeństwo, jest to zjawi­sko psychologiczne, które zakłóca wiele relacji międzyludzkich. Niepewność zakłada zdobywanie i magazynowanie wiedzy, a jest niezwykle ważna dla każdego człowieka. Hipnoza pozwala wspomóc pamięć, koncentrację i umiejętność wykorzystania wiedzy, a od tego zależy lepszy status społeczny, a także wyższy komfort psychiczny. Autor po­kazuje to w relacjach z seansów terapeutycznych. To, co kiedyś przeżyliśmy, istnieje w nas nadal pod wieloma ukrytymi postaciami i nie ma odniesienia do naszej egzysten­cji, dopóki nie znajdziemy wzoru, do którego pasują. Aby znaleźć własny wzór, musimy nauczyć się uzdrawiać, czynić siebie pełniejszymi osobowościami na poziomie senso­rycznym i jasnowidzącym. Pierwszy odnosi się do świata zmysłów, drugi postrzegany jest w odmiennych stanach świadomości. Paradoksy powstają wtedy, gdy usiłujemy in­terpretować funkcjonowanie jednego poziomu w kategoriach drugiego. Nie wszystkie stany świadomości przynoszą nam korzyści. Autor w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na te poziomy świadomości, które mogą polepszyć jakość życia, wzmocnić uczu­cia wyższe, a także uzdrowić.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przecisnąć się do psychiki człowieka, daje możliwość spojrzenia w głąb siebie, poczucia tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje, a przykre wydarzenie z przeszłości pozwala wymazać z naszej świado­mości. Moje obserwacje pracy A. Kaczorowskiego i poznanie jego autorskiej metody imagoterapii pokazały, że stan uzyskany w hipnozie tą metodą jest połączeniem rozma­itych stanów emocjonalnych i duchowych. Terapia taka jest oparta na ścisłej współpra­cy hipnoterapeuty z pacjentem. Trzecia pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego stanowi ważne uzupełnienie poprzednich. Mam wielką nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo autora.

Funkcjonowanie podświadomości

Podświadomość to potężna siła, która w nas tkwi, jest ona wewnętrzną mocą włada­jącą każdą chwilą naszego istnienia. Dzięki tej mocy spełniają się nasze oczekiwania. Jej potęga pozwala dowolnie kierować życiem, doznawać szczęścia, osiągać sukcesy, speł­niać nasze marzenia. Powodzenie w życiu to nie tylko wymarzona praca, przyjemności, miłość, ufność we własne możliwości. To także wiara w siebie oraz nieograniczona moc podświadomości. Dzięki niej możesz doprowadzić do spełnienia najskrytszych marzeń. Gdy się wierzy w moc podświadomości i w jej cudowną inteligencję, bez wysiłku osiąg­niesz wszystko, co zechcesz, gdyż postawi ona na twojej drodze wszelkie okazje i okolicz­ności niezbędne do osiągnięcia celu. By jednak tak się stało, trzeba poznać jej działanie, nauczyć się wpływać na nią, tak, by zapewniała ci powodzenie i pomyślność i pozwolić jej działać. Trzeba szeroko otworzyć oczy i widzieć, co dzieje się każdego dnia w na­szym życiu. Należy zerwać z pesymistycznymi myślami, destrukcyjnymi zachowania­mi, a myśleć pozytywnie. Aby nasze życie było szczęśliwe i naznaczone przychylnością losu, trzeba mieć wiarę w siebie, swobodę decyzji, pozytywne nastawienie. Nasze myśli rządzą podświadomością. Jeżeli w głębi duszy zakorzenimy nasze marzenia, pragnienia i oczekiwania, podświadomość zamieni je na życiowe konkrety. Nic nie osiągniemy bez wykorzystania możliwości naszego umysłu. Gdy się zabierzemy do czegokolwiek, mu­simy zastanowić się, co dokładnie zrobić, by osiągnąć skutek - cel: trzeba zrozumieć, jakie prawa działają na konkretny proces, jak funkcjonują potrzebne urządzenia itd. To samo dotyczy naszego życia. Jeżeli poznamy możliwości naszego umysłu i nauczymy się je wykorzystywać, zrealizujemy nasze zamierzenia, zrobimy wszystko, by osiągnąć sukces. Jeżeli zaczniemy myśleć pozytywnie, na owoce wydane przez podświadomość nie trzeba będzie długo czekać. Nasze myśli zależą od nas, nikt nie może ich kształ­tować wbrew naszej woli. Dlatego już dziś należy podać w wątpliwość swoje poglądy, przekonania narzucane nam z dawna, pewniki, często przez niewłaściwe wychowanie, tradycje. Niezależnie od tego, co mówią nam albo robią inni, tylko my sami decyduje­my o tym, jaki wpływ ich czyny i słowa wywrą na nasze życie i myśli. Nie możemy po­zwolić, by ktoś inny decydował o naszych myślach, uczuciach, przekonaniach, odbierał nam pewność siebie. Patrzymy na świat własnymi oczami. Gdy opanowują nas złość, nienawiść, wstyd lub gniew albo inne destrukcyjne uczucia, nie zrzucajmy winy na oto­czenie. Nikt poza nami nie jest odpowiedzialny za nasze negatywne myśli i wrażenia, ponieważ to my i tylko my o nich decydujemy. Zawsze mamy wybór. Możemy pozostać niewolnikami sposobu myślenia, który dotąd nie przypominał nam nic dobrego, ale też możemy go zmienić i zacząć krok po kroku odmieniać swoje życie. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za własny los i nauczyć się nowego sposobu myślenia. Dzięki myślom pozytywnym, jasnym i pełnym dobrej woli możemy wykorzystać całą potężną moc podświadomości i zbierać obfite żniwo nieprzebranych skarbów, jakie ona nam co­dziennie podsuwa. Myśli twórcze, pozytywne, mają moc czynienia dobra. A taki sposób myślenia pozwala uzyskać nam zadowolenie, wewnętrzny spokój i szczęście. Podświa­domość jest źródłem drzemiącej w nas nieograniczonej mocy. Musimy jednak pamiętać, że funkcjonuje ona w sposób precyzyjnie określony, dlatego też, aby się nią skutecznie posługiwać, trzeba poznać jej sposób działania. Jest ona jak komputer, przy którym my pełnimy rolę programisty. Dostarczamy jej bez przerwy coraz częściej nowych danych. Tymi danymi są nasze myśli. Dla podświadomości każda myśl to nowy fakt, a więc wszystko, o czym pomyślisz i w co wierzysz, przybiera w życiu realne kształty. Podświa­domość nie odróżnia dobra od zła, dla niej prawdą jest stan naszego umysłu, czyli to, co jej podsuwasz. Pracuje tak, jak komputer, z korzyścią dla nas, gdy zostanie pozytywnie zaprogramowana. Jeżeli dostarczamy jej niewłaściwych danych, będzie funkcjonowała źle lub wbrew nam albo w ogóle przestanie działać. Tak jak komputer, gdy otrzyma niewłaściwe dane lub wirusa, tak i nasza podświadomość zostanie uszkodzona, jeżeli o nią nie zadbamy właściwie. Ale, na szczęście, niewłaściwe dane można wykasować.

My też możemy to zrobić natychmiast. Po prostu destrukcyjne myśli zastępujemy my­ślami pozytywnymi. Im szybciej to zrobimy, tym prędzej osiągniemy konkretne rezul­taty. Pożywką podświadomości są nie przypadkowe wrażenia, ale są nią myśli, które my sami kształtujemy i w nie wierzymy. Jeśli, na przykład, jesteśmy przekonani, że nigdy niczego nie osiągniemy, podświadomość robi wszystko, byśmy mieli rację. I osiągamy niewiele. Podświadomość chce, byśmy byli usatysfakcjonowani, a ponieważ nie roz­różnia, jak dziecko, dobra od zła, działa zgodnie z naszymi przekonaniami, nawet gdy nasze myśli prowadzą nas do porażki. Bezkrytycznie przyjmuje sugestie naszej świado­mości. Funkcjonuje dzięki temu, czego jej dostarczamy i co narzucamy, podtrzymuje życie w oparciu o nasze myśli i przekonania. Nasze świadome myśli podsuwają jej plan działania, dzięki temu osiągamy to, w co wierzymy. sugestie podsuwane podświado­mości muszą pochodzić od nas, z naszych myśli. wszelkie informacje, jakie wpisujemy w nasze myśli, np. przyjmowane jako prawdziwe, są dla podświadomości faktami, rze­czywistością. Jeśli myślimy negatywnie, musimy je natychmiast odmienić, one karmią podświadomość, która kształtuje nasze życie. Bez przerwy dąży do odzwierciedlenia w zdarzeniach, okolicznościach, wszystkie myśli, którymi je nasycamy. wszystko, co zapiszemy w naszej podświadomości, przekłada się na rzeczywistość, znajduje odbicie w życiu. Podświadomość jest odpowiedzialna za nasze myśli, pokazuje ich bezpośredni wpływ na życie. Nasza przyszłość jest zapisana w podświadomości poprzez sposób my­ślenia. zmieniając sposób myślenia, zmieniamy przyszłość. Poprzez odczucia, przeko­nania, przede wszystkim myśli, formułujemy przyszłość. wystarczy tylko, żebyśmy wie­dzieli, jak świadomie poprosić podświadomość, aby ożywiła i realizowała nasze plany. obojętnie, czego pragniemy i mamy w sobie głębokie przekonanie, że cel jest osiągalny, na pewno to dostaniemy. Nasza podświadomość doskonale wie, jak działać, by to, czego pragniemy, stało się rzeczywistością. Praca z podświadomością polega na pozytywnym myśleniu i głębokiej wierze w powodzenie zamierzeń. nie działa jednak nigdy wbrew naszym przekonaniom, musi pozostać im wierna. Jeśli wierzymy w sukces, pomoże go osiągnąć. Reakcje podświadomości rozpoznajemy instynktownie, słuchając wewnętrz­nego głosu, który podpowiada, co robić. reaguje ona, podsuwając nam zdarzenia, oka­zje i doświadczenia, prowadzące do spełnienia adresowanych do niej oczekiwań. Gdy przedstawiamy jej swoje pragnienia, musimy być wyczuleni na przyszłe wypadki, gdyż odpowiedź podświadomości pojawi się z całą pewnością. „Proście, a będzie wam dane. szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam” (Ewangelia wg św. mateusza). Aby podświadomość działała skutecznie, musimy zakorzenić w naszej duszy następujące cechy: wiara w swoją podświadomość, gdyż to podświadomość układa zdarzenia w taki sposób, by w naszym życiu pojawiły się następnie harmonia, wewnętrzny spokój, zro­zumienie, szczere wybaczenie, spełnienie, ufność, miłość i szczodrość, odwaga, praw­dziwość, obfitość.

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top