071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinia dr Tadeusza Wiśniowskiego

Dr n. med. Tadeusz Wiśniowski – Centrum Rehabilitacji i Terapii w Warszawie.

Wieloletni pracownik Akademii Medycznej, nauczyciel akademicki, znany propagator medycyny naturalnej – homeopata, kręgarz.

Uczestnik seansów terapeutycznych z udziałem dr Kaczorowskiego. Entuzjasta fenomenu hipnozy estradowej i terapeutycznej z wykorzystaniem w medycynie. W swoich terapiach stosuje autohipnozę autorstwa A. Kaczorowskiego. Chętnie wypowiada się publicznie na temat hipnoterapii, jako jedynej metody dotarcia i współpracy z podświadomością. Jest zwolennikiem autorskiej metody A. Kaczorowskiego Imagoterapii. Jest zafascynowany technikami imegoterapii z przeprowadzaniem egzorcyzmów duchowych w hipnozie. Oto jego opinia:

Na pewno moje słowa nie mogą wyrazić mojego podziwu do technik stosowanych przez dr A. Kaczorowskiego, a szczególnie do metody Imagoterapii. Jest to wielka sztuka psychologii w połączeniu ze sztuką artysty, reżysera, a nawet chirurga, który świetnie i zręcznie posługuje się skalpelem w pracy z podświadomością. Kaczorowski jest nietypowym terapeutą. Jego wiedza uzyskana na Wschodzie i na Zachodzie w połączeniu z jego wrodzonymi zdolnościami magnetycznymi i duchową stroną jego osobowości dają świetne efekty terapeutyczne. Opracowane przez niego nagrania CD autohipnozy – synchronizacji półkul mózgowych stosuję w swoim gabinecie i polecam swoim pacjentom w celu wyciszenia się i pracy z podświadomością. Autohipnoza w wydaniu A. Kaczorowskiego, to umiejętność wpływania na podświadomość, na nieświadome wzorce reakcji emocjonalnych, filtry percepcyjne, system nieuświadomionych przekonań i wartości oraz inne struktury umysłu. Podczas słuchania nagrań autohipnozy pacjent wchodzi w trans, w którym dokonują się zmiany w podświadomości, a rezultaty pojawiają się w życiu codziennym. Dzięki autohipnozie możemy sprawić, że możemy inaczej reagować na sytuacje, które wcześniej wywoływały emocje strachu, lęku, gniewu, bólu, złości lub też zdenerwowania. Przy trudniejszych przypadkach na podłożu psychicznym polecam seanse hipnotyczne u samego mistrza Kaczorowskiego. Wiem, że hipnozy w wydaniu Kaczorowskiego, to wspaniałe narzędzie, ażeby dokonać cudów w życiu każdego potrzebującego pomocy człowieka.

W czasie seansu hipnotycznego dr Kaczorowski uczy pacjenta jak prawidłowo ma reagować jego ciało, prawidłowego odżywiania i utrzymywania odpowiedniej wagi. Jak zmienić nawyki (uwolnić się od nałogów) i wywołać stany motywacji, zwiększonej koncentracji, chłonniejszej pamięci, zwiększyć umiejętności uczenia się, kreatywnego myślenia. Terapie Kaczorowskiego przy zastosowaniu Imagoterapii obniżają poziom stresu, uwalniają ciało od skutków stresowych reakcji, a co najważniejsze uruchamiają naturalne mechanizmy samouzdrawiania i spowalniają procesy starzenia. Jestem zafascynowany jego pokazami estradowymi z udziałem kilkuset ludzi, gdzie na widowni z reżyserskim i aktorskim kunsztem radzi sobie z zafascynowaną widownią, jak również ze sceptykami. Dalej śledzę poczynania A. Kaczorowskiego i za każdym razem widzę, że w jego wystąpieniach nie ma reżyserii. Te same techniki wykorzystuje inaczej. Jak sam twierdzi, to nie on reżyseruje pokazy, lecz widownia i on dostosowywuje się do potrzeb publiczności podobnie jak w gabinecie podobny problem z pacjentem rozwiązuje w inny sposób. Każdy człowiek ma podobne problemy, ale inaczej się je rozwiązuje, w zależności od jego psychiki i przeżyć z przeszłości.

Hipnoza a sytuacje stresowe

Różne zaburzenia psychiczne można segregować, dzielić na stany chorobowe, ale podstawowym problemem osób zgłaszających się po pomoc terapeutyczną jest cierpienie. Zależy ono od cech osobowych samego pacjenta – stan jego organizmu, a szczególnie układu nerwowego, wieku, towarzyszących chorób, jak i od warunków, w jakich żyje i od piętrzących się przed nim trudności. Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. Ból i przykre doznania fizyczne i psychiczne są sygnałem, że została naruszona równowaga biologiczna ustroju. Nieprzyjemne doznania psychiczne, niezadowolenie, lęk, tęsknota, gniew skłaniają człowieka do działań, aby zmierzyć niekorzystną sytuację wywołująca przykre przeżycia. W czasie terapii uczymy, jak sobie radzić i skutecznie usunąć przyczyny poprzez kształtowanie postaw wywołujących pozytywne emocje i uczucia. Na życie afektywne człowieka składają się uczucia, złożone postawy emocjonalne wobec otoczenia, takie jak miłość, życzliwość, niechęć, nienawiść, oraz emocje krótkotrwałe jak radość, gniew oraz nastrój. Nastrój to podstawowe zabarwienie uczuciowe wszystkich przeżyć ujawniające się w mimice i postawie. Przygnębienie, lęk i napięcie emocjonalne towarzyszom różnorodnym sytuacjom trudnym, np. zagrożenie życia, utrata kogoś bliskiego itp. Zjawiskom tym towarzyszom lęk, napięcie emocjonalne, zaburzenia snu, pocenie się, kołatanie serca, bóle głowy, brzucha itp. Te napięcia emocjonalne pojawiające się w sytuacjach stresowych wymagają odpowiedniego treningu psychologicznego, terapeutycznego, jak radzić sobie ze stresem. Długotrwałe przeżycia emocjonalne mogą powodować głębokie obniżenie nastroju, będące już zjawiskiem chorobowym. Dolegliwości te mogą stopniowo ustępować, gdy człowieka wciągają do życia jego obowiązki i kontakty z innymi ludźmi, na co należy położyć nacisk w czasie hipnoterapii. Objawy żałoby: żal, smutek, przeżywanie nieodwracalnej straty i pustki mogą trwać wiele miesięcy. Takie obniżenie nastroju wymaga często pomocy terapeuty. Takie reakcje depresyjne mogą występować pod wpływem innych, niepomyślnych sytuacji życiowych, takich jak rozpad małżeństwa, obciążenie nadmiarem obowiązków, wyjazd z kraju, konieczność życia w obcym środowisku, nawet przeprowadzka rujnująca dotychczasowe związki z ludźmi, nawyki, tryb życia. Treść przeżyć i ich nasilenie wiąże się zwykle z oddziaływaniem przewlekłych urazów psychicznych, takich jak konflikty z otoczeniem. Występuje wtedy złe samopoczucie,, leki, natręctwa, zmęczenie, zmniejszenie sprawności psychicznej. Obniżenie nastroju może tez być objawem takich chorób jak alkoholizm, różne uzależnienia, miażdżyca, padaczka. Dlatego bardzo ważnym działaniem jest dobre zebranie wywiadu, rozmowa, która pozwala na dobry kontakt pacjenta z hipnoterapeutą. Człowiek, podobnie jak inne istoty żywe, poddany jest trojakiego rodzaju rytmom biologicznym, tj. powtarzającym się zmianom dynamiki procesów życiowych:

  1. Rytm dobowy – to cykl czuwania i wzmożenia wszystkich procesów energetycznych w ciągu dnia i obniżenie w nocy.

  1. Rytm roczny – zmiana dynamiki w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.

  1. Rytm życia – to rozpiętość tempa przemian, szybkiego wzrostu i rozwoju psychicznego dziecka poprzez zwalniające się stopniowo szybkości procesów biologicznych i psychicznych mimo pełnej aktywności w okresie dojrzałym, do wygasania i zwalniania procesów życiowych w okresie starzenia się i starości.

Te rytmiczne zmiany aktywności ustroju sterowane są przez głębokie struktury mózgu, podwzgórze, układ siateczkowo-śródbłonkowy, układ hormonalny, autonomiczny. Ogólnie biorąc te struktury mózgu okresowo wzmacniają lub obniżają tempo wszystkich procesów biologicznych i psychicznych. Przykładem jest między innymi częste występowanie depresji w okresie wiosny i jesieni. Depresja jest schorzeniem ogólnoustrojowym. Obserwujemy, że wszystkie funkcje psychiczne i fizyczne ulegają obniżeniu. Chorzy źle śpią, sen jest płytki, nie daje wypoczynku. Ciśnienie krwi się obniża, chorzy skarżą się na różne dolegliwości, ucisk w gardle, bóle głowy, potylicy, różne nerwobóle, kołatanie serca, duszności i wiele różnych dolegliwości pojawiających się okresowo. Wśród objawów urojeniowych pojawiają się zniekształcona ocena siebie i otaczającego świata, poczucie winy. Jeszcze raz chcę podkreślić ważność rozmowy przed seansem terapeutycznym, by można było w czasie seansu hipnotycznego dotrzeć do przyczyn depresji i odpowiednio, przez podświadomość, wzmocnić reakcje obronne pacjenta. Ważnym, bowiem, efektem hipnoterapii powinno być podtrzymywanie sprawności psychicznej oraz pobudzenie zainteresowania otaczającym światem. Ten systematyczny trening hipnoterapeutyczny musi, niestety, być rozłożony w czasie kilku seansów, musi być wprowadzony krok po kroku, stopniowo, powoli, by utrwalił zmiany korzystne dla zdrowia. W wywiadzie należy również ustalić, czy nasz pacjent był leczony farmakologicznie, bowiem mogą występować polekowe zaburzenia psychiczne, które są następstwem działania leków na ośrodkowy układ nerwowy. Jak podaje w podręczniku pt. „Farmakologia kliniczna” prof. Krystyna Orzechowska-Juzwenko w rozdziale „Polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne” (str. 215) są to różne postacie depresji, pogorszenie nastroju, zwolnienie procesów myślowych i reakcji psychicznych, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, senność, oszołomienie, stany lękowe, zamroczenia lub stany nadmiernego pobudzenia psychicznego i ruchowego. Rzadziej spotykane są zaburzenia zbliżone do objawów schizofrenii, stany maniakalne i lękowe, euforie, majaczenia, zespołu urojeniowe. Osoby zażywające te leki nie powinny prowadzić żadnych urządzeń mechanicznych. Niebezpieczne jest równoczesne spożywanie alkoholu razem z tymi lekami. Również leki używane przy nadciśnieniu mogą potęgować depresyjne cechy osobowości, zwłaszcza u osób w starszym wieku.

Tekst opinii dr n. med. Tadeusza Wiśniowskiego pobrano z książki „Reinkarnacja i hipnoza w terapii” str 325, rozdział 9, wydawnictwa Astropsychologii Białystok 2009 rok


 


 

 

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top